Velkommen til Lundtofte Borgerforening

Netop nu er høringen om tillæg 4 til spildevandsplanen aktuel. Alle Lundtofte Borgerforenings høringssvar kan findes via fanen “Høringssvar” ovenfor eller ved at følge dette link:
http://www.lundtofteborgerforening.dk/hoeringssvar/

Vi lægger nye høringssvar op efterhånden som de er udarbejdet. Sidste frist for at indsende høringssvar til
trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk er den 20. maj 2019.

Hvis du ønsker at få tilsendt foreningens høringssvar efterhånden som de udarbejdes, så send en mail til info@lundtofteborgerforening.dk – du behøver ikke at være medlem for at modtage vore høringssvar.

Høringsmaterialet kan ses i sin helhed her:
https://www.ltk.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/hoering-af-forslag-til-tillaeg-nr-4-til-spildevandsplan-2014-2018

Hvis du vil være medlem, skal du blot indbetale kr. 100 på Mobilepay nr. 72198 og sende en mail til info@lundtofteborgerforening.dk med navn, adresse, tlf.nr og mailadresse. Så er du medlem. Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Baggrund for foreningen

Baggrunden for stiftelsen af en borgerforening var de kommunale planer om byudvikling i Lundtofte som helhed. Af kommunale dokumenter fra projektet fremgik det, at der har været foreslået ændringer i kommuneplan og lokalplaner i hele Lundtofte. Nogle steder i form af nybyggeri, andre steder i form af ændret anvendelse af bestående byggeri.

Projektet hed Liv i Lundtofte og bestod af 2 spor.

– spor 1 skulle være en renovering og udvidelse af Lundtofte Skole, herunder samling af flere kommunalt støttede aktiviteter på skolen.

– spor 2 var byudviklingsplanen, der kaldtes en helhedsplan, men som efter massive protester fra borgere i Lundtofte blev omdøbt til et idekatalog.

Det er denne helhedsplan, som nu kaldes et idekatalog, som var den primære årsag til dannelsen af Lundtofte Borgerforening.

Istedet for at arbejde med planerne som en helhedsplan, er indholdet fra de samme planer ved indgangen til 2019 på vej i form af planer for de enkelte områder af Lundtofte – landsbyen og Maglebjergvej-området – der er således intet, der tyder på, at man fra kommunal side har ændret ambition i forhold til omfanget af udvikling i Lundtofte – nu skal det bare ske stykke for stykke i stedet for hele området samtidigt.

Borgerforeningen har til formål at udøve aktivt medborgerskab og politisk indflydelse til sikring af en bæredygtig udvikling af Lundtofte i pagt med  områdets eksisterende værdier udtrykt ved visionen Lundtofte – grøn livskvalitet ved industriens vugge.

Vi ønsker, at Lundtofte skal forblive et attraktivt boligområde i tæt og direkte forbindelse med rekreative naturområder. Vi lægger vægt på grøn livskvalitet, æstetik og respekt for Lundtoftes historie og de sammensatte byfunktioner. Det må ikke blive tilsidesat ved byudvikling.

Lundtofte Borgerforening har interesse i hele Lundtoftes lokalmiljø, her sammen med Danmarks Naturfredningsforening i Mølleådalen:

Vi mener, at grønne områder, der anvendes rekreativt i dag, skal friholdes fra byggeri. Vi vil søge at forskønne byrummet med kunst, skulpturer, gavlmalerier og beplantning. Vi vil arbejde for at historiske bygninger søges bevaret og revitaliseret ved renovering eller ombygning.

Vi mener, at alle større nybyggede ejendomme i Lundtofte bør have en arkitektur, æstetik og profil, der er tilpasset områdets karakter. Større nybyggede ejendomme bør opfylde alle moderne standarder for begrønning på både facader og tag, herunder for at optimere muligheden for at tilføre øgede rekreative værdier til omgivelserne (adgang til grønne tage, grønne terrasser, kunst, legepladser m.v.). Større nybyggede ejendomme bør opfylde de væsentligste standarder for bæredygtighed. Eventuel parkering under byggeriet i form af parkeringskælder.

Lundtofte Borgerforening vil gøre sin indflydelse gældende over for Lyngby-Taarbæk kommune og andre relevante aktører i udviklingen af Lundtofte og omegn i overensstemmelse med formålsparagraffen for Lundtofte Borgerforening.

Derudover vil Lundtofte Borgerforening arbejde for at fremme sammenholdet i Lundtofte igennem arrangementer, møder og ved almen formidling – herunder også aktiviteter, der intet har med byudvikling eller byggeri at gøre. Lundtofte Borgerforening skal være for alle, der ønsker at støtte eller arbejde for foreningens formål.