Kort om os

Lundtofte Borgerforening er stiftet i maj 2017 på initiativ af syv borgere i Lundtofte – vi bor fra Ørholm over landsbyen og Lundtofteparken til Nøjsomhedsvej og dækker således hele Lundtofte området.

På de øvrige sider kan du læse om vores formål og baggrunden for stiftelsen, ligesom vi har præsenteret nogle konkrete sager, som borgerforeningen vil arbejde for.

KORT om Lundtofte Borgerforening: HVEM, HVAD, HVOR, HVORFOR og HVORDAN

Hvem (kan blive medlem):
Alle, der vil støtte eller arbejde for foreningens formål iht. vedtægterne.

Hvad (arbejder foreningen for):
Lundtofte borgerforening har en lokalpolitisk sag og et ønske om at styrke vores bydel ved aktivt medborgerskab.

Vi vil sikre en bæredygtig udvikling af Lundtofte i pagt med områdets eksisterende værdier udtrykt ved visionen Lundtofte – grøn livskvalitet ved industriens vugge.

Vi vil fremme sammenholdet i Lundtofte – også med aktiviteter, der intet har med byudvikling at gøre.

Hvor (er foreningen aktiv):
Vores fokus er Lundtofte og aktiviteter, der påvirker Lundtofte.

Hvorfor (findes foreningen):
Lundtofte skal forblive et attraktivt boligområde i tæt og direkte forbindelse med rekreative naturområder.

Hvordan (arbejder foreningen):
Ved at udøve aktivt medborgerskab og politisk indflydelse. Lundtofte Borgerforening vil gøre sin indflydelse gældende over for Lyngby-Taarbæk kommune og andre relevante aktører.

Ved at arbejde for at fremme sammenholdet i Lundtofte igennem arrangementer, møder og ved almen formidling.