Kortlægningsprojekt

”Lundtofte-områdets bygnings- og landskabsværdier”  – en publikation på vej!

En arbejdsgruppe i foreningen har indledt et arbejde med at kortlægge og beskrive Lundtofte-områdets bygnings- og landskabsværdier.

FORMÅL

Formålet er at udgive en publikation, der kan give Lundtofte-områdets beboere viden og interesse for områdets historiske udvikling og de kulturværdier, som er knyttet til bebyggelsesmiljøer og grønne områder.  

Herudover er det målet at give borgerne og Lyngby-Taarbæk Kommune en fagligt velfunderet inspiration til dialog om den fremtidige udvikling i Lundtofte-området.

ARBEJDSMODEL, METODE, INDHOLD

Her ses arbejdsmodel, arbejdsmetode og indholdsbeskrivelse for publikationen:

Herunder finder du de foreløbige resultater af gruppens arbejde, som vil komme til at indgå i publikationen:

OVERORDNEDE KORT

KVARTERSBESKRIVELSER

  • 8. Danmarksvej
  • 10. Bøgeparken
  • 11. Rækkehuskvarteret Granåsen
  • 12. Lystofteparken
  • 13. Borrekrattet
  • 14. Mølleåparken