Kortlægningsprojekt

”Lundtofte-områdets bygnings- og landskabsværdier”  – en publikation på vej!

17.10.2023

Historien bag: Lundtoftes grønne karakter trues

I 2017 lagde Lyngby-Taarbæk kommune en helhedsplan på bordet (”Liv i Lundtofte”). Den gik ud på, at Lundtofte bydel skulle ”fortættes” med en masse nybyggeri af boliger, erhverv og P-huse. Der skulle bl.a. bygges omkring 250 boliger i nye blokke i Lundtofteparken, 25 nye huse i Landsbyen og 20 huse i Bjælkeagergårds hestefolde. Der skulle også bygges et 5-etagers P-hus i Lundtoftegårds hestefold.

Bydelens grønne karakter og de grønne åndehuller var truet! Det førte til, at en række beboere fra området tog initiativ til at stifte Lundtofte Borgerforening. En gruppe af foreningens medlemmer (alle med arkitektfaglig baggrund) dannede i 2019 ”kortlægningsgruppen”. Vi satte os som mål at undersøge og kortlægge Lundtoftes ” bygningskulturmæssige og landskabelige værdier”. Kortlægningen skulle udføres på en arkitektfagligt kvalificeret måde og skulle opsamles i en publikation. Arbejdet er nu godt undervejs.

Formål: Øge viden og interesse for Lundtoftes værdier

Formålet med publikationen er at give områdets beboere øget viden og interesse for deres bydels historiske udvikling og værdien af de grønne områder og bebyggelsesmiljøerne i bydelens forskelligartede kvarterer.

Ved at skabe øget viden og bevidsthed om bydelens grønne værdier og bevaringsværdige bebyggelser bliver der større opmærksomhed om, at den igangværende og fremtidige byudvikling bør ske med respekt og hensyntagen til bykvarterernes værdier. Bl.a. sådan at eksisterende bebyggelser ikke omklamres af højt, tæt nybyggeri, og at de grønne friarealer og åndehuller bevares og ikke erstattes af mursten, asfalt og beton.

Det er også formålet at give Lyngby-Taarbæk kommunes planlægningsafdeling og kommunalpolitikere yderligere viden om Lundtoftes kvaliteter og give inspiration til den fremtidige byudvikling i Lundtofte-området.

Kort over Lundtofte-området

Vi har på nuværende tidspunkt lavet de følgende 3 kort over hele Lundtofte-området, samt 10 kvarters-rapporter. De skal alle indgå i publikationen.

 • Kort over Lundtoftes jorder og hvordan de var fordelt mellem landsbyens bøndergårde i 1911. Man kan se hvilke gårde, der har lagt jord til de kvarterer, der blev bebygget efter landbrugets ophør, hvis man sammenligner dette kort med det efterfølgende kort.
 • Kort over Lundtoftes 14 meget forskelligartede kvarterer. Klik på det kvarter på kortet, som du vil vide mere om (eller vælg et fra listen nederst)
Kvartersindeling Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 4 Område 4 Område 5 Område 6 Område 7 Område 9 Område 9 Område 10 Område 11 Område 12 Område 13 Område 14
Rapporter for Lundtoftes 14 kvarterer:
 1. S. Willumsensvej
 2. Rækkehuskvarteret ved Egegårdsvej
 3. Landsbyen
 4. Ravnholm-Maglebjerg
 5. Prebens Vænge
 6. Lundtofteparken
 7. Atlas-Hempel
 8. Danmarksvej
 9. Ørholm
 10. Bøgeparken
 11. Rækkehuskvarteret ved Brede Bakke
 12. Etagebebyggelsen ved Lystoftevej
 13. Argentinavej-Borrekrattet (NY, 7.april 2024)
 14. Mølleåparken
Projektbeskrivelse

Her finder du projektbeskrivelsen for arbejdet med publikationen:
Projektbeskrivelse Lundtofte 05-10-2022