Kortlægning bygnings- og landskabsværdier

”Lundtofte-områdets bygnings- og landskabsværdier”  – en publikation på vej!

En arbejdsgruppe i foreningen har indledt et arbejde med at kortlægge og beskrive Lundtofte-områdets bygnings- og landskabsværdier.

FORMÅL

Formålet er at udgive en publikation, der kan give Lundtofte-områdets beboere viden og interesse for områdets historiske udvikling og de kulturværdier, som er knyttet til bebyggelsesmiljøer og grønne områder.  

Herudover er det målet at give borgerne og Lyngby-Taarbæk Kommune en fagligt velfunderet inspiration til dialog om den fremtidige udvikling i Lundtofte-området.

ARBEJDSMODEL, METODE, INDHOLD

Her ses arbejdsmodel, arbejdsmetode og indholdsbeskrivelse for publikationen:

http://www.lundtofteborgerforening.dk/wp-content/uploads/2019/02/Lundtofte-publ-Baggrund_metode_indhold-04-02-19.pdf

Herunder finder du de foreløbige resultater af gruppens arbejde, som vil komme til at indgå i publikationen:

  • Kort over Lundtofte-områdets landskabstræk

http://www.lundtofteborgerforening.dk/wp-content/uploads/2019/02/Gr%C3%B8nne-omr%C3%A5der-og-Landskabstr%C3%A6k-080219.pdf

  • Kort over Lundtofte-områdets 15 bykvarterer, som vi vil beskrive hver især

http://www.lundtofteborgerforening.dk/wp-content/uploads/2019/02/Kvartersinddeling-r%C3%A6kkef%C3%B8lge-080219.pdf

  • Kort der viser de gamle gårdes jorder i Lundtofte-området

http://www.lundtofteborgerforening.dk/wp-content/uploads/2019/02/Kvartersinddeling-gl.-g%C3%A5rde-080219.pdf

KVARTERSBESKRIVELSER

Rækkehuskvarteret ved Egegårdsvej
http://www.lundtofteborgerforening.dk/beskrivelse-raekkehuskvarteret-egegaardsvej-foreloebig-udgave-01-07-19/

S. Willumsens Vej
http://www.lundtofteborgerforening.dk/wp-content/uploads/2019/08/Beskrivelse-S-Willumsens-Vej-FORELØBIG-UDGAVE-02.07.2019.pdf

Landsbyen
http://www.lundtofteborgerforening.dk/wp-content/uploads/2019/08/Beskrivelse-Landsbyen-FORELØBIG-UDGAVE-01.07.2019.pdf

Ravnholm / Maglebjergvejområdet
http://www.lundtofteborgerforening.dk/wp-content/uploads/2019/08/Beskrivelse-Ravnholm-Maglebjerg-FORELØBIG-UDGAVE-28.08.2019.pdf


FLERE KRÆFTER  SØGES!

Publikationsgruppen er en lille arbejdsgruppe, og vi vil meget gerne have flere kræfter, der kan hjælpe med kvarters-beskrivelserne

enten

med faglig viden som kultursociolog, bygningsarkitekt, byplanlægger eller landskabsarkitekt eller med anden relevant faglig baggrund

eller

med din viden om dit kvarters historie eller andre kvarterers historiske baggrund og nuværende miljø.

Hvis du vil medvirke på den ene eller anden måde, så tag kontakt til Borgerforeningen, skriv til info@lundtofteborgerforening.dk