Kortlægning bygnings- og landskabsværdier

”Lundtofte-områdets bygnings- og landskabsværdier”  – en publikation på vej!

En arbejdsgruppe i foreningen har indledt et arbejde med at kortlægge og beskrive Lundtofte-områdets bygnings- og landskabsværdier.

FORMÅL

Formålet er at udgive en publikation, der kan give Lundtofte-områdets beboere viden og interesse for områdets historiske udvikling og de kulturværdier, som er knyttet til bebyggelsesmiljøer og grønne områder.  

Herudover er det målet at give borgerne og Lyngby-Taarbæk Kommune en fagligt velfunderet inspiration til dialog om den fremtidige udvikling i Lundtofte-området.

ARBEJDSMODEL, METODE, INDHOLD

Her ses arbejdsmodel, arbejdsmetode og indholdsbeskrivelse for publikationen:

http://www.lundtofteborgerforening.dk/wp-content/uploads/2019/02/Lundtofte-publ-Baggrund_metode_indhold-04-02-19.pdf

Herunder finder du de foreløbige resultater af gruppens arbejde, som vil komme til at indgå i publikationen:

  • Kort over Lundtofte-områdets landskabstræk

http://www.lundtofteborgerforening.dk/wp-content/uploads/2019/02/Gr%C3%B8nne-omr%C3%A5der-og-Landskabstr%C3%A6k-080219.pdf

  • Kort over Lundtofte-områdets 15 bykvarterer, som vi vil beskrive hver især

http://www.lundtofteborgerforening.dk/wp-content/uploads/2019/02/Kvartersinddeling-r%C3%A6kkef%C3%B8lge-080219.pdf

  • Kort der viser de gamle gårdes jorder i Lundtofte-området

http://www.lundtofteborgerforening.dk/wp-content/uploads/2019/02/Kvartersinddeling-gl.-g%C3%A5rde-080219.pdf

KVARTERSBESKRIVELSER

Rækkehuskvarteret ved Egegårdsvej
http://www.lundtofteborgerforening.dk/wp-content/uploads/2019/12/Beskrivelse-R%C3%A6kkehuskvarteret-Egeg%C3%A5rdsvej-FOREL%C3%98BIG-UDGAVE-01.05.19-U-V.pdf

S. Willumsens Vej
http://www.lundtofteborgerforening.dk/wp-content/uploads/2019/12/Beskrivelse-S-Willumsens-Vej-FORELØBIG-UDGAVE-02.07.2019.pdf

Landsbyen
http://www.lundtofteborgerforening.dk/wp-content/uploads/2019/12/Beskrivelse-Landsbyen-FORELØBIG-UDGAVE-01.07.2019.pdf

Ravnholm / Maglebjergvejområdet
http://www.lundtofteborgerforening.dk/wp-content/uploads/2019/12/Beskrivelse-Ravnholm-Maglebjerg-FORELØBIG-UDGAVE-17.11.2019.pdf

Lundtofteparken
http://www.lundtofteborgerforening.dk/wp-content/uploads/2019/12/Beskrivelse-Lundtofteparken-FORELØBIG-UDGAVE-26.11.2019.pdf