Breve og høringssvar

Her finder du offentlige dokumenter vedr. Helhedsplanen for Lundtofte, links til foreningens dokumenter og andet relevant information. Siden opdateres løbende med yderligere data.

BorgerForeningens EGNE dokumenter:

Ønske om bevaring af gamle, markante piletræer ved Lindegården og etablering af grønt byrum ved LAR-anlæg i Bondebyen (2.april 2024)
Foreningens høringssvar til forslag om dispensation for Lokalplan 258

Høringssvar til “Lokalplan 292 for et blandet bolig- og erhvervsområde ved Lundtoftevej 162” (15. marts 2024)
Opførelse af nyt boligkvarter: 180 forsker- og ungdomsboliger på Atlas-grunden opføres som fortsættelse af 500 ungdomsboliger fra 2020.

Høringssvar til “Byudvafikling i Balance 2023: Plan- og Agenda 21-Strategi” (januar 2024).

Indsigelse mod DTUs lokalplan 305
Vejkryds mlm. Nordvej og Lundtoftevej samt bygningshøjder, der ødelægger Lundtoftes grønne identitet (april 2023).

Debatindlæg i DGO: ”Der er brug for støjhegn ved Lundtofte kunstgræsanlæg” (16.01.2023)

Indsigelse vedr. ansøgning om dispensation fra Mølleåfredningen til etablering af supercykelsti i Lundtofte (juni 2022)

Kommentarer og spørgsmål til LTK vedr. verserende og kommende lokalplaner (juni 2022)

Debat-indlæg om børnelandsby og medborgerhuset (17.03.2022)

Invitation til åbent borgermøde vedr. regnvandsbassiner i hestefolden (9.03.2022)

Foreningens høringssvar vedr. Kommunalplanforslag 2021 (11.03.2021)

Foreningens høringssvar vedr. fornyet høring af lokalplanforslag for Ørholm Nord (13.11.2020)

Foreningens høringssvar vedr. forhøring til “Kommuneplantillæg for Lundtofte Landsby” (19.09.2020)

Foreningens høringssvar vedr. forslag  om fældning af egetræer på Lundtoftegårdsvej (20.05.2020) 

Foreningens høringssvar vedr. lokalplanforslag for Ørholm Nord (01.06.2020)

Foreningens høringssvar vedr. kommuneplanstrategi 2019 (27.10.2019)

Læserbrev vedr. rensebassiner i landsbyen og hestefoldene

Foreningens forslag vedr. udvikling af Maglebjergvej og landsbyen (feb. 2019)

Borgerinddragelse ifm kommuneplanstrategi 2019 
Læserbrev og FB indlæg om borgerinddragelse i forbindelse med kommuneplanstrategi 2019

OPLÆG Lundtoftes egen helhedsplan 2018, borgermøde 2, oktober 2018 – indkaldelse og dagsorden for borgermøde den 27. oktober 2018 kl. 10 i Medborgerhuset, Lundtofte Skolestræde

LB Høringssvar lokalplan 288 final Høringssvar vedr. lokalplanforslag 288 vedr. Hempel i traceet

Mail 22.04.2018, Lundtofte planer Mail til medlemmer i LTK Byplanudvalget, den 22. april 2018, Lundtofte planer

Mail 22.04.2018, DTU studieboliger ved Nordvej Mail til medlemmer i LTK Byplanudvalget, den 22. april 2018, studieboliger DTU Nordvej

Lundtofte-Borgerforening_Bemærkninger_Studieboliger-mellem-Nordvej-og-Lundtoftevej (1) (høringssvar vedr. opførelse af 312 studieboliger i containere på en 10 årig dispensation fra lokalplanen)

Byggetilladelse bilagt byplanudvalgets beslutning 1 Byggetilladelse vedr. 312 studieboliger på Nordvej, sportspladsen

Traceet læserbrev februar 2018 (læserbrev i DGO februar 2018)

http://www.lundtofteborgerforening.dk/hoeringssvar-vedr-helhedsplan/
Høringssvar vedr. LTK´s forslag til helhedsplan for Lundtofte

Grafisk fremstilling af Lundtofte Borgerforenings høringssvar og forslag:

Skabelon til høringssvar til helhedsplanen for Lundtofte (eksempel på formatet af et høringssvar)

Må man sende en blank side med 9 forskellige kommuneplantillæg i høring (læserbrev i DGO den 22. august 2017)

Åbent brev til kommunalbestyrelsen på vegne af Lundtofte Borgerforening 1.2 (åbent brev juni 2017)

Workshop juni 2017_opt (juni 2017)

Indkaldelse til stiftende generalforsamling i Lundtofte Borgerforening inkl. bilag (maj 2017)

Referat-af-stiftende-generalforsamling-i-Lundtofte-Borgerforening – offentlig (maj 2017)

Lundtofte Borgerforening vedtægter underskrevet (maj 2017)

EKSTERNE, f.eks. kommunale, DOKUMENTER:

Kunstgræsbane i Lundtofte – høringsmateriale:

1.1 Ansõgning
978-87-93710-25-2
1 Brev fra kommunen_ Brev
1.4 Stõjberegning
1.3 Situationsplan
1.2 Lysberegning

Region Hovedstadens undersøgelser af forurening fra Lundtoftevej 150 + 160 – to dokumenter:

http://www.lundtofteborgerforening.dk/wp-content/uploads/2019/07/Hovedrapport-Lundtoftevej-150-med-bilag-030719-ENDELIG-VERSION_opt.pdf

http://www.lundtofteborgerforening.dk/wp-content/uploads/2019/07/20190626-Datarapport-Lundtoftevej-150-og-160_ENDELIG-VERSION_opt.pdf

Tillæg 4 til spildevandsplan (forslag om at samle overfladevand til rensning i landsbyen) – to dokumenter:

Forslag – Tillæg 4 til Lyngby-Taarbæk Kommune Spildevandsplan 2014-2018 – (Høringsudkast)

Forslag – Miljørapport til tillæg 4 til spildevandsplan – (høringsudkast)

Teknik og Miljøudvalgets beslutning om at sende rense og forsinkelsesbassin i landsbyen i høring. Det er punkt 5 på dagsordenen. Alle øvrige sager er fjernet, for at gøre filen en smule mindre:
TMU 2019-03-13 Referat og bilag opt KUN pkt. 5

Invitation til åbent hus om kommuneplanstrategi, 3 timer den 30/3 2019
Åbent_hus_LTK_30_03_2019_invitation_program

Beslutning om proces om planstrategi, Byplanudvalget, LTK, december 2018 by_2018-12-05_referat_med_bilag_1-3_opt

Evaluering af processen for helhedsplanlægningen for Lundtofte og forslag til fremadrettet proces – Lyngby Taarbæk kommune, byplanudvalget 10. oktober 2018: 10. okt 2018 – byplan dagsorden pkt. 6

Lokalplanforslag vedr. Hempels udbygning i traceet, juni 2018:
Lokalplanforslag 288 inkl. miljørapport

Oplæg til ny kommunal beslutningsproces, indstillet til Byplanudvalgets møde den 25. april 2018

by_2018-04-25_dagsorden_med_bilag_kun til nr. 7

Forslag til helhedsplan for Lundtofte, sendt i høring frem til 29. september 2017:
forslag_til_helhedsplan_for_lundtofte – sendt i høring

Forslag til kommuneplantillæg 28/2013 (vedr. Helhedsplanen for Lundtofte) – sendt i formel høring sammen helhedsplanen:
forslag_kommuneplantillaeg_28-2013

Miljørapport for Lundtofte – sendt i høring sammen med helhedsplanen:
miljoerapport_for_lundtofte

Forslag til helhedsplan for Lundtofte, indstillet til Byplanudvalget, juni 2017:
by_2017-06-22_protokol_med_bilag

Byplanhåndbogen er et opslagsværk med fag definitioner og udtryk, der i denne sammenhæng kan forklare nogle af de begreber, man støder på i byplanlægningen: Byplanhaandbogen_lille

Oplæg til helhedsplan, december 2016: Byplanudvalg referat+bilag 07.12.2016 – kun helhedsplanen

Workshop september 2016: (Byudviklingsprojektet)praesentation_ws-29-sept2016_low

opsamlingsnotat_ws_1

Workshop november 2016: workshop_2_14.11.2016_samlet_praesentation

opsamling_paa_workshop_25-rettet_version

Niras forhøring sommer 2016: forhoering_-_helhedsplan

Niras kortlægningsnotat august 2016: kortlaegning_af_lundtofte

Forvaltningen, maj 2016: Projektinitiering af Liv i Lundtofte spor 2

Byplanudvalg referat 20.06.2016 (antagelse af Niras som rådgiver på helhedsplanen)

Kommunal vækststrategi: LTK grønt lys strategi 2012

Arkitekturpolitik: http://kommuneplan2017.ltk.dk/dk/bygningskultur/arkitekturpolitik/ og http://kommuneplan.ltk.dk/dk/bygningskultur/arkitekturpolitik/

Kortlægning af Lundtofte Områdets værdier

Grønne områder og Landskabstræk 080219

Kvartersinddeling gl. gårde 080219

Kvartersinddeling rækkefølge 080219

Lundtofte publ Baggrund_metode_indhold 04-02-19

Beskrivelse Rækkehuskvarteret ved Egegårdsvej 10.10.18

Beskrivelse S Willumsensvej 10-10-18

Bilag1_Registreringsskema_3_Landsbyen_Forundersøgelse_historie_web 24.03.2019