Breve og høringssvar

Her finder du offentlige dokumenter vedr. Helhedsplanen for Lundtofte, links til foreningens dokumenter og andet relevant information. Siden opdateres løbende med yderligere data.

BorgerForeningens EGNE dokumenter:

Foreningens høringssvar vedr. Kommunalplanforslag 2021

Foreningens høringssvar vedr. fornyet høring af lokalplanforslag for Ørholm Nord

http://www.lundtofteborgerforening.dk/wp-content/uploads/2020/09/LB_LundtofteLandsbyForhoering_19.09.2020.pdf
Foreningens høringssvar vedrørende forhøringen til “Kommuneplantillæg for Lundtofte Landsby”

http://www.lundtofteborgerforening.dk/wp-content/uploads/2020/06/LB-høringssvar_medskitser_endelig.pdf
Foreningens høringssvar vedrørende forslag  om fældning af egetræer på Lundtoftegårdsvej 

http://www.lundtofteborgerforening.dk/wp-content/uploads/2020/06/LP272_Ørholm_Høringssvar_01.06.2020.pdf
Foreningens høringssvar til lokalplanforslag for Ørholm Nord

Kommuneplanstrategi 2019 – høringssvar
Foreningens høringssvar vedr. kommuneplanstrategi 2019

Læserbrev 02052019 3
Læserbrev til Det Grønne Område, den 7. maj 2019 om rensebassiner i Lundtofte landsby og hestefoldene

LB forslag til udvikling af Maglebjergvej og landsbyen – public
Borgerforeningens forslag til udvikling af Maglebjergvej-området og Lundtofte landsby

Borgerinddragelse ifm kommuneplanstrategi 2019 
Læserbrev og FB indlæg om borgerinddragelse i forbindelse med kommuneplanstrategi 2019

OPLÆG Lundtoftes egen helhedsplan 2018, borgermøde 2, oktober 2018 – indkaldelse og dagsorden for borgermøde den 27. oktober 2018 kl. 10 i Medborgerhuset, Lundtofte Skolestræde

LB Høringssvar lokalplan 288 final Høringssvar vedr. lokalplanforslag 288 vedr. Hempel i traceet

Mail 22.04.2018, Lundtofte planer Mail til medlemmer i LTK Byplanudvalget, den 22. april 2018, Lundtofte planer

Mail 22.04.2018, DTU studieboliger ved Nordvej Mail til medlemmer i LTK Byplanudvalget, den 22. april 2018, studieboliger DTU Nordvej

Lundtofte-Borgerforening_Bemærkninger_Studieboliger-mellem-Nordvej-og-Lundtoftevej (1) (høringssvar vedr. opførelse af 312 studieboliger i containere på en 10 årig dispensation fra lokalplanen)

Byggetilladelse bilagt byplanudvalgets beslutning 1 Byggetilladelse vedr. 312 studieboliger på Nordvej, sportspladsen

Traceet læserbrev februar 2018 (læserbrev i DGO februar 2018)

http://www.lundtofteborgerforening.dk/hoeringssvar-vedr-helhedsplan/
Høringssvar vedr. LTK´s forslag til helhedsplan for Lundtofte

Grafisk fremstilling af Lundtofte Borgerforenings høringssvar og forslag:

Skabelon til høringssvar til helhedsplanen for Lundtofte (eksempel på formatet af et høringssvar)

Må man sende en blank side med 9 forskellige kommuneplantillæg i høring (læserbrev i DGO den 22. august 2017)

Åbent brev til kommunalbestyrelsen på vegne af Lundtofte Borgerforening 1.2 (åbent brev juni 2017)

Workshop juni 2017_opt (juni 2017)

Indkaldelse til stiftende generalforsamling i Lundtofte Borgerforening inkl. bilag (maj 2017)

Referat-af-stiftende-generalforsamling-i-Lundtofte-Borgerforening – offentlig (maj 2017)

Lundtofte Borgerforening vedtægter underskrevet (maj 2017)

EKSTERNE, f.eks. kommunale, DOKUMENTER:

Kunstgræsbane i Lundtofte – høringsmateriale:

1.1 Ansõgning
978-87-93710-25-2
1 Brev fra kommunen_ Brev
1.4 Stõjberegning
1.3 Situationsplan
1.2 Lysberegning

Region Hovedstadens undersøgelser af forurening fra Lundtoftevej 150 + 160 – to dokumenter:

http://www.lundtofteborgerforening.dk/wp-content/uploads/2019/07/Hovedrapport-Lundtoftevej-150-med-bilag-030719-ENDELIG-VERSION_opt.pdf

http://www.lundtofteborgerforening.dk/wp-content/uploads/2019/07/20190626-Datarapport-Lundtoftevej-150-og-160_ENDELIG-VERSION_opt.pdf

Tillæg 4 til spildevandsplan (forslag om at samle overfladevand til rensning i landsbyen) – to dokumenter:

Forslag – Tillæg 4 til Lyngby-Taarbæk Kommune Spildevandsplan 2014-2018 – (Høringsudkast)

Forslag – Miljørapport til tillæg 4 til spildevandsplan – (høringsudkast)

Teknik og Miljøudvalgets beslutning om at sende rense og forsinkelsesbassin i landsbyen i høring. Det er punkt 5 på dagsordenen. Alle øvrige sager er fjernet, for at gøre filen en smule mindre:
TMU 2019-03-13 Referat og bilag opt KUN pkt. 5

Invitation til åbent hus om kommuneplanstrategi, 3 timer den 30/3 2019
Åbent_hus_LTK_30_03_2019_invitation_program

Beslutning om proces om planstrategi, Byplanudvalget, LTK, december 2018 by_2018-12-05_referat_med_bilag_1-3_opt

Evaluering af processen for helhedsplanlægningen for Lundtofte og forslag til fremadrettet proces – Lyngby Taarbæk kommune, byplanudvalget 10. oktober 2018: 10. okt 2018 – byplan dagsorden pkt. 6

Lokalplanforslag vedr. Hempels udbygning i traceet, juni 2018:
Lokalplanforslag 288 inkl. miljørapport

Oplæg til ny kommunal beslutningsproces, indstillet til Byplanudvalgets møde den 25. april 2018

by_2018-04-25_dagsorden_med_bilag_kun til nr. 7

Forslag til helhedsplan for Lundtofte, sendt i høring frem til 29. september 2017:
forslag_til_helhedsplan_for_lundtofte – sendt i høring

Forslag til kommuneplantillæg 28/2013 (vedr. Helhedsplanen for Lundtofte) – sendt i formel høring sammen helhedsplanen:
forslag_kommuneplantillaeg_28-2013

Miljørapport for Lundtofte – sendt i høring sammen med helhedsplanen:
miljoerapport_for_lundtofte

Forslag til helhedsplan for Lundtofte, indstillet til Byplanudvalget, juni 2017:
by_2017-06-22_protokol_med_bilag

Byplanhåndbogen er et opslagsværk med fag definitioner og udtryk, der i denne sammenhæng kan forklare nogle af de begreber, man støder på i byplanlægningen: Byplanhaandbogen_lille

Oplæg til helhedsplan, december 2016: Byplanudvalg referat+bilag 07.12.2016 – kun helhedsplanen

Workshop september 2016: (Byudviklingsprojektet)praesentation_ws-29-sept2016_low

opsamlingsnotat_ws_1

Workshop november 2016: workshop_2_14.11.2016_samlet_praesentation

opsamling_paa_workshop_25-rettet_version

Niras forhøring sommer 2016: forhoering_-_helhedsplan

Niras kortlægningsnotat august 2016: kortlaegning_af_lundtofte

Forvaltningen, maj 2016: Projektinitiering af Liv i Lundtofte spor 2

Byplanudvalg referat 20.06.2016 (antagelse af Niras som rådgiver på helhedsplanen)

Kommunal vækststrategi: LTK grønt lys strategi 2012

Arkitekturpolitik: http://kommuneplan2017.ltk.dk/dk/bygningskultur/arkitekturpolitik/ og http://kommuneplan.ltk.dk/dk/bygningskultur/arkitekturpolitik/

Kortlægning af Lundtofte Områdets værdier

Grønne områder og Landskabstræk 080219

Kvartersinddeling gl. gårde 080219

Kvartersinddeling rækkefølge 080219

Lundtofte publ Baggrund_metode_indhold 04-02-19

Beskrivelse Rækkehuskvarteret ved Egegårdsvej 10.10.18

Beskrivelse S Willumsensvej 10-10-18

Bilag1_Registreringsskema_3_Landsbyen_Forundersøgelse_historie_web 24.03.2019